Chương trình Cử nhân Tài chính và Kinh tế của Đại học Taylor’s được thiết kế để trang bị cho sinh viên sự hiểu biết chuyên sâu về các hành vi kinh tế, kiến thức mở rộng về lĩnh vực tài chính dựa trên lý thuyết hiện đại về kinh tế học và tài chính.

Qua chương trình học về tài chính kinh tế này, bạn có thể phát triển khả năng tiếp cận vấn đề một cách bài bản và hệ thống cũng như sở hữu khối kiến thức cần thiết để phân tích và đánh giá tính phức tạp của thị trường tài chính. Sinh viên sẽ khám phá thêm nhiều điều mới lạ về thị trường vốn và cách đưa ra những quyết định đầu tư, quyền chọn giá cũng như nền kinh tế của các quốc gia trên tầm vĩ mô.

Sinh viên theo học chương trình này có cơ hội nhận Chứng chỉ Chuyên viên Phân tích tài chính (Chartered Financial AnalystCFA) được công nhận trên toàn thế giới và là yêu cầu cần phải có nếu bạn muốn làm việc trong các ngân hàng lớn hay đảm nhiệm vai trò chuyên viên phân tích tài chính, nhà quản lý quỹ và quản lý rủi ro.

Thời lượng khóa học: 3 năm

Chứng nhận chuyên nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp chương trình này sẽ sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc để theo đuổi chương trình lấy Chứng chỉ Chuyên viên Phân tích tài chính (CFA).

Với chương trình giảng dạy toàn diện này, sinh viên sẽ được cung cấp:

 • Sự hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh, tài chính và kinh tế qua những khối chương trình như Kinh tế lượng ứng dụng, Kinh tế Quốc tế: Lý thuyết & Chính sách, Quản lý đầu tư, Tài chính Hồi giáo, Kinh doanh ở châu Á và Đạo đức & Giá trị Kinh doanh.
 • Kiến thức về thị trường vốn qua những khối chương trình như Phát triển Tập đoàn Công nghiệp Chứng khoán (SIDC) và Chứng khoán phái sinh Bursa Malaysia, như là Giao dịch kỳ hạn & Quyền mua bán, và Điều lệ & Quy tắc của Giao dịch kỳ hạn & Quyền mua bán.
 • Sự thấu hiểu về cách lập kế hoạch tài chính qua khối chương trình Tư vấn tín dụng & Cơ quan Quản lý nợ (một cơ quan trực thuộc Ngân hàng Negara Malaysia), như là Lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Chương trình giảng dạy phù hợp với ngành nghề

 • Chương trình Module Adoption (MAP) kết nối lý thuyết với thực hành bằng cách mời các chuyên gia trong ngành như KPMG đến giảng bài, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu về các trường hợp thực tế và dự án để nâng cao tầm hiểu biết của sinh viên.
 • Cơ hội dấn thân vào chương trình tuyển dụng “tăng tốc” (Chương trình Exec Track) với CIMA và KPMG.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH HỌC

NĂM 1

Học kỳ 1

 • Truyền thông kinh doanh
 • Nhập môn Kế toán
 • Nhập môn Quản lý
 • Kinh tế học vi mô
 • Phương pháp định lượng trong Kinh doanh

Học kỳ 2

 • Nhập môn Tài chính
 • Kinh tế học vĩ mô
 • Hành vi tổ chức
 • Những nguyên lý tiếp thị
 • MPU (U2)*
 • MPU (U3)*

NĂM 2

Học kỳ 3

 • Luật Kinh doanh
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kinh tế học vi mô (Trung cấp)
 • MPU (U1a)*
 • MPU (U1b)*
 • MPU (U4)

Học kỳ 4

 • Kinh tế lượng ứng dụng
 • Kinh tế học cho Tổ chức
 • Kinh tế học vĩ mô (trung cấp)
 • Quản lý danh mục đầu tư
 • Phương pháp nghiên cứu

Học kỳ 5 (Học kỳ ngắn)

Thực tập/ Gia nhập vào ngành nghề

NĂM 3

Học kỳ 6

 • Đạo đức & Giá trị Kinh doanh
 • Việc kinh doanh trong bối cảnh thực: Nghiên cứu tình huống I

hoặc

 • Dự án “tăng tốc” quá trình khởi nghiệp I

hoặc

 • Dự án I (Tài chính & Kinh tế học)
 • Môn tự chọn I
 • Môn tự chọn II

Học kỳ 7

 • Việc kinh doanh trong bối cảnh thực: Nghiên cứu tình huống II

hoặc

 • Dự án “tăng tốc” quá trình khởi nghiệp II

hoặc

 • Dự án II (Tài chính & Kinh tế học)
 • Chứng khoán phái sinh
 • Kinh tế học tài chính
 • Quản lý chiến lược
 • Môn tự chọn III

Các môn tự chọn:

 • Đạo đức & Giá trị Kinh doanh
 • Luật Kinh doanh
 • Quản lý xuyên văn hóa
 • Kinh tế học thực nghiệm
 • Kinh doanh ở châu Á
 • Quản lý nhân sự
 • Kinh tế học công nghiệp
 • Những nguyên lý tiếp thị
 • Điều lệ & Quy tắc của Giao dịch kỳ hạn & Quyền mua bán

Chú ý:

* Bộ Giáo dục (MOE) yêu cầu mọi sinh viên đều phải học Mata Pelajaran Umum (MPU) (nói cách khác, là Học những môn đại cương) được phân thành những mục U1, U2, U3 và U4 trong quá trình học tập của mình. Những khối chương trình U1 được quy định bởi MOE trong khi U2, U3 và U4 thuộc danh sách Những Khối chương trình Nòng cốt của bậc Đại học (UCM) được quy định theo Hướng dẫn Chương trình.

Lựa chọn nghề nghiệp:

 • Quản lý ngân hàng
 • Thủ quỹ doanh nghiệp
 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Quản lý tài chính
 • Người lập kế hoạch tài chính
 • Quản lý quỹ
 • Nhân viên môi giới chứng khoán
 • Quản lý đầu tư